Đèo Pha Đin là một trong những con đèo huyền thoại gắn liền với những mốc son lịch sử của dân tộc. Vậy con đèo này có gì đặc biệt?